Ülesanded

iDevide ikoon Täida lüngad
Täida eelnevalt loetud teksti põhjal lüngad.

abil saab hinnata võiduvõimalusi õnnemängus.

näitab, kui suure osa moodustab võimaluste arv võimaluste arust.

Sündmuse tõenäosuse arvutamiseks tuleb sündmuse toimumiseks võimaluste arv kõigi arvuga.

sündmuse toimumise tõenäosus on 1.

Võimatu sündmuse tõenäosus on

  

Tõene / Väär küsimus


Tõenäosus sündmusele, et kolmapäeva järel tuleb neljapäev, on 1.

Tõene Väär


Tõenäosus sündmusele, et täringu veeretamisel tuleb 6 silma, on 6.

Tõene Väär


Tõenäosus sündmusele, et täringu veeretamisel tuleb 7 silma, on 1/7.

Tõene Väär


Tõenäosus sündmusele, et mündi viskamisel jääb peale kiri, on 0,5.

Tõene Väär


Tõenäosus sündmusele, et õpiku A.Telgmaa, E. Nurk "Matemaatika 6.klassile" I osa juhuslikul avamisel avaneb 200. lehekülg , on 0.

Tõene Väär
IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
Kui suur on tõenäosus. et täringu veeretamisel tuleb paarisarv silmi?
       
1
0
3/6
0,3
2

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
Kui suur on tõenäosus, et täringu veeretamisel tuleb 6 silma?
       
6
1
0
1/6

Mitme-valitavaga

Klassis on 12 tüdrukut ja 8 poissi.

Kui suur on tõenäosus, et juhuslikult vastama kutsutud õpilane on poiss?

Märgi kõik õiged vastused.

8/20
8/12
0,4
2/3
8Kaardipakis on 36 kaarti.

Kui suur on tõenäosus, et tõmmates juhuslikult kaardipakist 1 kaardi, on see punane kaart?

1
1/2
18/36
1/36
1/18iDevide ikoon Täida lüngad

Täida lüngad õigete vastustega!

Kirjuta tõenäosused kümnendmurru või täisarvu kujul.

Võidu tõenäosus ühe loosi võtmisel, kui 100-st loosist võidab 40, on .

Võidu tõenäosus ühe loosi võtmisel, kui 50-st loosist võidab 50, on .

Võidu tõenäosus ühe loosi võtmisel, kui 500-st loosist võidab 20, on .

Võidu tõenäosus ühe loosi võtmisel, kui 2000-st loosist võidab 100, on .

Võidu tõenäosus ühe loosi võtmisel, kui 200-st loosist ei võida ükski, on .

Võidu tõenäosus ühe loosi võtmisel, kui 1000-st loosist ei võida 450, on .

  

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga

Olgu urnis 4 kollast, 2 punast ja 3 rohelist, 1 sinine väliselt täiesti ühesugust ja üheraskust kuuli. Urnist võetakse pimesi üks kuul.

Kui suur on tõenäosus, et see kuul on kollane?

       
1/4
0,4
0,04

Kui suur on tõenäosus, et see võetud kuul on punane?
       
1/2
1/5
2

Kui suur on tõenäosus, et see võetud kuul on roheline?
       
3/10
1/5

Kui suur on tõenäosus, et see võetud kuul on punane või roheline?
       
2/3
10/5
1/2

Kui suur on tõenäosus, et see võetud kuul on punane, kollane või roheline?
  
1
0,04
0

iDevide ikoon Täida lüngad
Täida lüngad

Arvutada, kui suur on tõenäosus, et mündi viskamisel tuleb "kiri".

"Kirja" tulekuks on soodsate võimaluste arv .

Mündi viskamisel võib tulla "kiri" või "vapp", mistõttu kõiki võimalusi on .

Tõenäosuse leidmiseks teen tehte / =

  

iDevice ikoon Tegevus

Kontrolli eelmises ülesandes tehtud arvutust katseliselt.

Võta münt. Viska seda 10 korda, kusjuures igal korral märgi üles tulemus ("kiri" või "kull").

Tee katsetulemuste põhjal kokkuvõte, arvutades "kirja" tuleku tõenäosuse. ("kirja" tuleku kordade arv jaga kõigi katsete arvu 10-ga)

Kas Sinu katsetulemused näitavad ka, et "kirja" tuleku tõenäosus on 1/2 = 0,5?

Kui ei, siis milles võib olla erinevuse põhjus?

Katset võid sooritada (korrata) ka simulatsiooni abil, mille leiad kui klõpsad siin. Märgi Number of Tosses 1 ja mündi viskamiseks vajuta Toss'em!. Tulemusi saad näha loeteluna, klõpsates nupul List, tabelina nupul Table või tõenäosustena klõpsates nupul Ratio.

 

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License

Materjali koostas Malve Zimmermann, Tõrva Gümnaasium

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.