Lisamaterjal

Järgneval veebilehel on võidusõidumäng autodega, kus autode liikumistingimused määratakse täringu veeretamisega. Algtingimuste kohaselt liigub punane auto, kui tuleb 1, 3 või 5 silma, seega paarituarv silmade korral. Sinine auto sõidab,kui tuleb 2, 4 või 6 silma, seega paarisarv silmade korral.

Arvuta enne mängu algust, kas mäng on õiglane ( kas tõenäosused mõlema auto liikumiseks on võrdsed).

Nupul Roll Die klõpsamine veeretab täringut. Mis värvi auto võidab?

Kui on huvi, siis või muuta autod liikumistingimusi, pannes täpi silmade arvu ette,mille korral ta liigub. Püüa seda teha nii, et mäng oleks õiglane (tõenäosused liikumiseks on mõlemal võrdsed)

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License

Materjali koostas Malve Zimmermann, Tõrva Gümnaasium

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.