Kasutatud materjal

A.Telgmaa, E.Nurk, Matemaatika VI klassile I osa, Koolibri 2002

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License

Materjali koostas Malve Zimmermann, Tõrva Gümnaasium

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.