Protsendi mõiste

iDevide ikoon Lugemine

 

1/2 üks kahendik ehk pool
1/4 üks neljandik ehk veerand
3/4 kolm neljandikku ehk kolmveerand
1/100 üks sajandik ehk protsent


Protsenti tähistatakse erimärgiga % (loe: protsent)

1% = 1/100 = 0,01

100% = 100/100 = 1 (1 tervik)

Jäta meelde:

10% = 10/100 = 1/10 = 0,1

25% = 1/4 = 0,25 (veerand)

50% = 50/100 = 1/2 = 0,5 (pool)

75% = 75/100 = 3/4 = 0,75 (kolmveerand)

 

 

 

 

 

 
iDevide ikoon Tegevus

Näide:

7% loetakse 7 protsenti ehk 7 sajandikku

Loe järgmisi arve näite eeskujul kahte moodi: esiteks kasutades sõna protsent, teiseks kasutades sõna sajandik.

15%

8%

85,3%

120%

69%

0,45%


iDevide ikoon Täida lüngad
Täida lüngad nii, et võrdused oleks õiged.

3/100 = %

47/100 = %

23/100 = %

125/100 = %

95/100 = %

7/100 = %

5,1/100 = %

7/20 = /100 = %

1/5 = /100 = %

12/25 = /100 = %

18/600 = /100 = %

60/400 = /100 = %

  

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga

Märgi õige vastus 

 

50% =

  
2
5/100
1/2 %
1/2

4% =
  
4/10
0,04
40
1/4

130% =
  
130
1,3
13/100
0,13

SCORM Test
Kuuenda klassi õpilastest on 60% tüdrukud. Mitu protsenti on poisse?

40%
60%
100%

Mart kulutas oma taskurahast ära 45%. Mitu protsenti taskurahast on Mardil alles?

45%
55%
5%

Kuuenda klassi õpilastest 20% käib muusikakoolis, 30% kunstiringis, 15% näiteringis ning ülejäänud sporditrennis. Mitu protsenti õpilastest käib sporditrennis?

65%
35%
25%