Jagatise väljendamine protsentides.

iDevide ikoon Lugemine

Kahe arvu jagatis väljendatakse sageli protsentides.

4 : 8 = 0,5 = 0,5*100% = 50%

Kui jagatis on üle 100%, siis on jagatav suurem kui jagaja.

40 : 8 = 5 = 5*100% = 500%

Kui jagatis on võrdne 100%-ga, siis on jagatav ja jagaja võrdsed.

40 : 40 = 1 = 1*100% = 100%

Kui jagatis on väiksem kui 100%, siis on jagatav väiksem kui jagaja.

2 : 8 = 0,25 = 0,25*100% = 25%

 

Selleks, et leida, mitu protsenti moodustab üks arv teisest, tuleb jagada esimene arv teisega ja väljendada saadud jagatis protsentides.
iDevide ikoon Mõtisklus

1) x : 7 = 0,3 = 30%

Mida võib öelda antud seose põhjal arvu x kohta?

2) x : 9 = 500%

Mida võib öelda antud seose põhjal arvu x kohta?

3) a : b = 12%

Mida võib öelda antud seose põhjal arvude a ja b kohta?

4) c : d = 150%

Mida võib öelda antud seose põhjal arvude c ja d kohta?

5) m : n = 100%

Mida võib öelda antud seose põhjal arvude m ja n kohta?

iDevide ikoon Täida lüngad
Täida lüngad, võrdused oleksid tõesed.

Arv 3 moodustab arvust 5 %.

Arv 12 moodustab arvust 6 %.

Arv 20 moodustab arvust 80 %.

Arv 10 moodustab arvust 500 %.

Arv 60 moodustab arvust 60 %.