Kodu

iDevide ikoon Eelteadmised

Ligikaudse arvu mõiste tundmine. 

Arvu standardkuju mõiste tundmine ja oskus esitada arvu standardkujul.

 


iDevide ikoon Eesmärgid

8.klassi õpilastele

  1. ligikaudse arvu tüvenumbri mõiste selgitamine;
  2. pärast mooduli läbimist oskab õpilane eristada ligikaudse arvu tüvenumbreid.

iDevide ikoon Lugemine

Enamik arvulisi andmeid, millega igapäevases elus kokku puutume, on ligikaudsed.

Kui ligikaudne arv on kirjutatud standardkujul x=a*10n, siis arvu a numbrid moodustavad arvu x tüve ning neid numbreid nimetatakse arvu x tüvenumbriteks.

Näide:

x=1,4*104

Selle arvu tüvenumbrid on 1 ja 4.

Ligikaudse kümnendmurru tüvenumbrid on kõik selle arvu numbrid, välja arvatud arvu alguses olevad nullid (avanullid).

Näide:

Arvu 0,0123 tüvenumbrid on 1-2-3.

Ligikaudse täisarvu tüvenumbrid on selle arvu kõik numbrid, välja arvatud lõpunullid, mis asendavad ümardamisel kõrvaldatud numbreid.

Näide:

Arvu 2300 tüvenumbrid on 2 ja 3.
iDevide ikoon Täida lüngad
Eelpool loetud teksti põhjal täida lünk
Enamik igapäevases elus ette tulevaid arvulisi suurusi on .
  

iDevide ikoon Täida lüngad
Täida lünk. Numbrid eralda üksteisest ainult komaga.
Arvu 3,87 * 105 tüvenumbrid on
  

iDevide ikoon Täida lüngad
Täida lüngad!
Ligikaudse kümnendmurru tüvenumbrid on selle arvu , välja arvatud .
  

iDevide ikoon Täida lüngad
Arvu 0,398 kahe tüvenumbriga ümardatud kuju on
  

Tõene / Väär küsimus


1. Arvus 1,025*10-7 on tüvenumbriteks 1, 2, 5.


Tõene Väär

2. Arvu 45600 tüvenumbrid on 4, 5, 6


Tõene Väär

3. Arv 123,67 on ümardatud sajalisteni.


Tõene Väär

4. Arvus 0,002304 on 4 tüvenumbrit.


Tõene Väär
IDevice küsimuse ikoon Valikvastustega küsimus
Milline on arvu 0,4572 kolme tüvenumbrini ümardatud kuju?
  
0,46
0,457
0,458
IDevice küsimuse ikoon Valikvastustega küsimus
Mitu tüvenumbrit on arvus 126000?
  
3
6
4
SCORM Test
Millised on arvu 0,302 tüvenumbrid on?

0,3,0,2
3,0,2
3,2

Milline on arvu 3772 kahe tüvenymbrini ümardatud kuju?

3800
38
3700

Mitu tüvenumbrit on arvus 4,20*1012 ?

2
4
3

Millised on arvu 230400 tüvenumbrid?

2,3,4
2,3,0,4
2,3,0,4,0,0

hindele.xls
Ava MS Exceli tööleht ja täida see. Salvesta oma nimega ja saada õpetajale.